TIC en social media

Hand holding a Social Media 3d Sphere
Via social media is het mogelijk een dialoog aan te gaan met grote groepen consumenten, zonder dat dit grote budgeten vereist. Door goed om te gaan met sociale media worden bedrijven en merken deel van het ‘netwerk’ en van de ‘peers’ waardoor ze sneller en beter vertrouwd worden. Social media marketing speelt dan ook een steeds belangrijkere rol in de relatiemarketing van bedrijven. De hele grote bedrijven besteden hier al de nodige aandacht aan, maar de kleinere bedrijven laten de kans jammer genoeg vaak liggen, waardoor ze steeds minder opvallen en vervolgens ook steeds minder benadert worden. Tic kan u helpen de positie van uw bedrijf of product in de markt de versterken door middel van gebruik van social media. Afhankelijk van de branche of het product bepalen we samen welke social media middelen we hier het beste voor kunnen gebruiken.
*Een peer kan omschreven worden als een leefstijlgenoot. Een peer deelt een aantal eigenschappen (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, etniciteit, cultuur, subcultuur of woonplaats) met andere peers.