Corporate communicatie

corporate_banner1
Bovenstaande communicatiemiddelen zijn in opdracht van Van der Weegen bouwgroep bv vervaardigd

De manier waarop uw bedrijf of organisatie zichtbaar is, is mede belangrijk voor het bestaansrecht van het bedrijf. Het is belangrijk om de naam en reputatie van uw organisatie te laten zien en hoog te houden. Hoe willen wij als merk en organisatie gezien worden in relatie tot de voor ons belangrijke waarden? Hoe willen wij ons onderscheiden van soortgelijke organisaties? Dit zijn vragen die TIC graag met u concreet maakt om zo te komen tot het gewenste beeld met de daarbij behorende communicatiemiddelen. Samen met directie en belangrijkste interne stakeholders stellen we de positionering vast en wordt de gewenste reputatie bepaald. Op grond daarvan adviseert TIC over de te volgen strategie, de beoogde kernboodschappen en kernwaarden en de in te zetten communicatiemanieren en -middelen. We werken naar een resultaat met een eenduidig beeld waar uw organisatie jaren op kan verder bouwen.